САНИФОРТ-ПРЕПАРАТ НА ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ


Код: G005

ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Номер на Рразрешението за пускане на пазара: 0042-2/2008
СЪСТАВ:
Активните вещества :
Натриев дихлоризоцианурат (дихидрат):
- Ефервесцентни таблети: всяка таблета отделя активен хлор мин. 1.40 g
ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:
- ефервесцентни таблети 75 броя в кутия 250 грама
- Цвят – бял
- Мирис – специфичен на хлор.
- рН на разтвор (1%) – 5,5- 7,0
- Готовият разтвор
o отделя слаба, недразнеща специфична миризма на хлор, след употреба не оставя неприятен мирис, има избелващ ефект
o няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата
o не се инактивира от органична материя и е годен за употреба до 7 дни след приготвяне

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
САНИФОРТ представлява изключително ефективен при много ниски концентрации препарат с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, спороцидно (B.subtilis), вирусоцидно (Полиомиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове А2, В1 и В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger) и алгицидно действие.
Съдържащият се в САНИФОРТ Натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли и Entamoeba histolytica. САНИФОРТ се използва под формата на воден разтвор, в който лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Дезинфекция на повърхности (помещения, апарати и прибори) в здравни и лечебни заведения, обществени (детски, социални) заведения, обществен транспорт, хранително-вкусовата и фармацевтични промишлености, повърхности във ветеринарномедицински клиники, амбулатории, лаборатории и в обекти за отглеждане на животни;
- Дезинфекция на бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло, кърпи и други) в здравни и лечебни заведения, в хотели, в обекти за производство на храни, във фармацевтични предприятия, и в обекти с обществено предназначение;
- Дезинфекция на лабораторна стъклария;
- Дезинфекция на кухненска посуда в здравни и лечебни заведения;
- Дезинфекция на стъклен амбалаж в обекти за производство на храни;
- Дезинфекция на санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии и др.) в здравни и лечебни заведения;
- Дезинфекция на кръв, урина и фекални маси;
- Изгрждане на дезинфекзионни бариери при локални инфекциозни огнища (шап, чума по животните, птичи грип), на контролно-пропусквателни пунктове и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Обект на дезинфекция Концентрация на раб. р-р Изготвяне на работения р-р Начин на употреба Експозиция/Спектър на действие
Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Повърхности (подове, стени, плотове, маси) с по-нисък риск 0.025% 2,5 g (или 1 табл) / 10 l вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно.
Съдове, прибори в кухненски боксове 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода Потапяне или обливане, без изплакване 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Санитарни възли 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Бели текстилни тъкани 0.025% - 0.05 % 2,5 - 5 g (или 1 - 2 табл) / 10 l вода Накисване в периода на предпране 30 минути (има избелващ ефект)/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно)
Кръв, урина, фекални маси 1% 10 g (или 4 табл) / 1 l вода Обливане 30 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Лабораторна стъклария 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода Потапяне, обливане 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Стъклен амбалаж в обекти за производство на храни 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода Бърсане или обливане без измиване с вода 20 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно
Дезинфекционни бариери 0.05% 5 g (или 2 табл) / 10 l вода чрез преминаване през воден разтвор на препарата 3 минути/ бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно.

Цена: 8.50лв. (Цена без ДДС)
10.2 (Цена с ДДС)

  Добави в кошницата
Брой:

Консултация, доставка и монтаж !


Богат асортимент от почистващи препарати, дезинфектанти и ароматизатори. Консумативи и оборудване за ресторанти, хотели: кърпи за ръце, сешоар за ръце, тоалетна хартия, дозатор за течен сапун, кошчета, ръкавици. Доставки в София, Пловдив, Варна, Бургас и цяла България.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © Copyright     design by заведения