Правила и политика за съхранение на лични данни

Според Регламена на Европейския парламент и на Съвета, засягащ “общите правила за защита на личните данни” (GDPR) влизащ в сила на 25 май 2018 г., обработването, съхранението и изтриването на лични данни придобива нов характер и мащаби. В тази връзка, екипа на Katrin-Max.com се задължава да спазва всички правни разпоредби, свързани със защитата на лични данни:

1. Да съхранява и обработва данни, при изричното съгласие на собствениците на такива и да ги предава на трети лица само при изричното съгласие на собствениците на такива.
2. Под термина "лични данни" тук разбираме: имена, телефон, email, и адрес за доставка.
3. Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани/недобронамерени трети лица.
4. Предоставянето на данни към трети лица (куриери, доставчици) се извършва само за осъществяване на основната дейност на фирмата - доставка на онлайн поръчки. Потребителите могат да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.
5. Да ги криптира и пази; Достъп за редакция до избраната от потребителите парола имат само те. Тя се съхранява в криптиран вид. Потребителите винаги имат достъп до всички въведени лични данни от тяхна страна.
6. Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.
7. Да изтрие данните Ви в рамките на 48 часа, след заявка от Ваша страна. За да направите такава, моля изпратете email на personaldata@katrin-max.com със заглавие "Изтриване".
8. Katrin-max.com използва 256 битов SSL сертификат, с което гарантираме по-сигурна връзка при попълване и запазване данните към Вашата поръчка

* Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от Katrin-Max.com и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

При нарушаване съприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива Katrin-Max.com ще уведоми компетентните органи (в случая КЗЛД) в рамките на 72 часа, както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

Консултация, доставка и монтаж !


Богат асортимент от почистващи препарати, дезинфектанти и ароматизатори. Консумативи и оборудване за ресторанти, хотели: кърпи за ръце, сешоар за ръце, тоалетна хартия, дозатор за течен сапун, кошчета, ръкавици. Доставки в София, Пловдив, Варна, Бургас и цяла България.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © Copyright     design by заведения