Общи условия за продажби, доставки и плащане

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Посочените условия са валидни за всички извършени от нас доставки на територията на Република България.
2. Устни или писмени споразумения с нашите търговски представители, които са в разрез с по-долу посочените условия за продажба, доставка и плащане, не ни обвързват със задължения към купувача.
3. Правила и политика за съхранение на лични данни

II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

1. Извършване на доставка в градовете с представителства на фирмата (гр. Пловдив, гр. Варна, гр. В.Търново, гр. София, гр. Бургас)
         - доставките се извършват до 48 часа от приемане на писмена /на електронна поща или факс/ или устна заявка
         - безплатна доставка при заявка на стойност от 50,00 лв. без ДДС
         - платима доставка при заявка на стойност под 50,00 лв. без ДДС, като стойността на доставката е в размер на 4,90 лв. без ДДС.
2. Извършване на доставка в градове без представителства на фирмата:
         - доставките се извършват до 10 работни дни от приемане на писмена /на електронна поща или факс/ или устна заявка
         - безплатна доставка при заявка на стойност от 500,00 лв. без ДДС, съобразена с графика и транспортните маршрути на ДОСТАВЧИКА
         - платима доставка при заявка на стойност под 500,00 лв. без ДДС, като стойността на доставката е съобразена с ценовата листа на логистичната фирма извършваща транспорта и удобрена писмено или устно от КЛИЕНТА.
3. Срок на доставка:
- за продукти налични на склад: съгласно упоменатите по-горе срокове или съгласно предварително уговорени такива.
- за продукти неналични на склад към момента на заявка: съгласно предварително договорен срок на доставка.
4. Доставки с бърз и експресен транспорт са за сметка на КЛИЕНТА. Получателят поема риска от евентуална злополука при транспортирането на пратката.
5. Доставките се транспортират от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства или с логистични фирми, с които ДОСТАВЧИКА има сключен договор.
6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не поема риск за доставки, които КЛИЕНТА транспортира по свое желание и за своя сметка.
7. Документите, съпътстващи доставката са данъчна фактура, приемо-предавателен протокол, информационни листи и други документи съгласно изискванията на КЛИЕНТА.

III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Всички директни продажби се сключват при следните стандартни условия на плащане:
1. Плащане в брой на пълната фактурна стойност при доставка на място ( наложен платеж ).
2. Плащане в брой на пълната фактурна стойност в офис или склад на ДОСТАВЧИКА при получаване на продуктите.
3. Плащане на пълната фактурна стойност по банков път при заявка за доставка.

      Банкова сметка на ДОСТАВЧИКА:
      УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
      BIC код: UNCRBGSF
      IBAN: BG42 UNCR 7000 1519 3865 56

      ФИРМЕНИ ДАННИ:
      ИМЕ: КАТРИН МАКС ООД
      НОМЕР ПО ДДС: BG 201035846
      АДРЕС: гр. Велико Търново 5000, ул. ВЪСТАНИЧЕСКА No 42

4. Плащане на пълната фактурна стойност по банков след направена доставка и с ползване на отложено плащане и/или отстъпки от базови цени се извършва след подписване на „Договор за доставка”. Плащанията се извършват по горепосочената банкова сметка.

IV. РЕКЛАМАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

Закупените стоки онлайн подлежат на връщане в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок от тяхната доставка, при положение, че цялостта и качеството им не са нарушени!

1. Рекламации за количество могат да се правят само в момента на подписване на документа, който придружава всяка доставка.
2. Обосновани рекламации по качеството се предявяват на доставчика в писмена форма в рамките на 3 (три) дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена.
3. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КЛИЕНТА.
4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на КЛИЕНТА.
5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КЛИЕНТА.

V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на приети заявки за доставки, причинено от настъпване на форсмажорни обстоятелства, за срока на действие на същите.
2. При прекратяване или забавяне на доставките, от страна на нашите доставчици – производители поради нарушения в производствената или логистична им дейности ДОСТАВЧИКЪТ информира КЛИЕНТА своевременно.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Приемането на фактурите за осъществените доставки без възражения се счита за приемане на горепосочените условия.
2. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма.
3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото на промени в условията на продажба, доставка и плащане.
4. Валидност на условията: от 01.09.2010 г.

Консултация, доставка и монтаж !


Богат асортимент от почистващи препарати, дезинфектанти и ароматизатори. Консумативи и оборудване за ресторанти, хотели: кърпи за ръце, сешоар за ръце, тоалетна хартия, дозатор за течен сапун, кошчета, ръкавици. Доставки в София, Пловдив, Варна, Бургас и цяла България.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © Copyright     design by заведения